2018-02-02 Assa Abloy förvärvar Phoniro

Assa Abloy har förvärvat Phoniro 20180202

Phoniro, en nordisk marknadsledare inom välfärdsteknologi och e-hälsa, förvärvas av Assa Abloy och bildar en ny enhet inom Assa Abloy Hospitality, med fokus på lösningar för äldreomsorg.

Phoniro har under de senaste åren vänt förlust till stadig vinst och kraftigt ökat andelen återkommande intäkter. Erbjudandet har breddats med ett flertal nya tillämpningar inom välfärdsteknik, samtliga kopplade till välfärdsplattformen, Phoniro Care.

Efter förvärvet kommer Phoniro utgöra grunden för en ny enhet inom Assa Abloy Hospitality med fokus på äldreomsorg. Phoniro kommer fortsätta erbjuda ett komplett erbjudande av välfärdstekniktjänster baserat på Phoniro Care.  

Det nya ägarförhållandet innebär inte några förändringar vad gäller Phoniros organisation eller ledning. Bolagets internationella tillväxt förväntas att växa än mer i och med Assa Abloys stora globala närvaro.

”Assa Abloy Hospitality är ett utmärkt hem för Phoniro. Vi delar en passion för innovation och att arbeta nära våra kunder för att leverera kompletta lösningar. Jag ser fram emot att vi som en del av Assa Abloy kommer hjälpa många fler människor till ett tryggare åldrande”, säger Pontus Björnsson, VD på Phoniro.

Läs mer här: ASSA ABLOY acquires Phoniro in Sweden
 

2018-01-25 Starkt 2017 för Phoniro

Phoniro AB, en av marknadsledarna inom välfärdsteknologi och e-hälsa, visade på en mycket stark utveckling under 2017. Företagets satsningar på produkter och organisationsutveckling har gett effekt på det finansiella resultatet. 

Phoniro AB levererar lösningar inom e-hälsa, som digital nyckelhanering, tid- och insatsuppföljning, larm och e-tillsyn i en gemensam it-plattform kallad Phoniro Care. 

Under 2017 växte de totala intäkterna för bolaget med 20% i kombination med en kraftigt förstärkt rörelsemarginal. Återkommande intäkter utgjorde 61% av nettoomsättningen. Under föregående år valde 40 nya kommuner i Norden att implementera Phoniro Care. Plattformen används nu bland annat i Sveriges tre största kommuner.

- ”Phoniros satsning på produktinnovation baserat på vår plattform för välfärdsteknik, Phoniro Care, har inneburit både en stor mängd nya kunder och ökat förtroende från befintliga kunder. Vårt fokus på återkommande intäkter är en trygghet för att våra kunder kommer kunna dra nytta av en fortsatt stark utveckling av produkt- och tjänsteleveransen”, säger Pontus Björnsson, VD på Phoniro AB.

Phoniros ställning på larmsystemmarknaden för äldreboenden har stärkts med förvärvet av Triator Care.  Även företagets internationella satsning bidrar med en stark tillväxt i både Norge och Danmark och även orderboken i Holland har haft en bra utveckling.

Bolaget kommer fortsatt öka sina satsningar på produktutveckling och ser en stark efterfrågan på hela produkterbjudandet.

- ”Riksrevisionen påpekade i december 2017 att om personaltätheten i välfärdstjänsterna ska vara oförändrad behöver statsbidragen öka med 200 mdkr under 10 år med start redan 2020. Samma ohållbara situation finns i många andra länder. Phoniro vill vara en pusselbit i att lösa detta genom välfärdsteknik som bidrar både till dämpad kostnadsutveckling och ökad trygghet”, avslutar Pontus Björnsson.